Na odsekih avtocest in hitrih cest, kjer je to zakonsko dopustno, bo DARS z današnjim dnem začasno ugasnil cestno razsvetljavo. S tovrstnim letnim prihrankom v višini vsaj 2.000 MWh električne energije, kar je enakovredno povprečni letni porabi približno 600 gospodinjstev, sledi uredbi Evropske unije.

DARS do nadaljnjega tako ne bomo več razsvetljeval odsekov avtocest in hitrih cest, kjer je to dopustno. Sem sodijo priključki na avtoceste in hitre ceste ter odprta trasa avtoceste. Na ostalih odsekih, kjer pa je to predpisano (predori, avtocestni razcepi, kanalizirana križišča in počivališča), pa bodo razsvetljavo tako po moči kot času trajanja prilagodili minimalnim predpisanim zahtevam. Osvetljevanje zunanjih površin na avtocestnih vzdrževalnih bazah DARS bodo vklopili le po potrebi.

Z ukrepi, ki veljajo do preklica, bo DARS na račun cestne razsvetljave zmanjšal porabo električne energije in na letni ravni prihranil približno 2.000 MWh električne energije, kar predstavlja desetino celotne porabe električne energije družbe. S sprejetimi ukrepi DARS sledi uredbi Sveta o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki jo je Evropska unija sprejela z namenom ublažitve učinkov visokih cen energije in narekuje zmanjšanje bruto porabe električne energije za 10 odstotkov.

Navedeni ukrepi blaženja energetske krize, za katere je DARS pridobil tudi predhodno pozitivno mnenje Ministrstva za infrastrukturo, po trditvah odgovornih ne bodo v ničemer vplivali na zagotavljanje osvetlitve cestne infrastrukture, ki jo določajo področni predpisi. DARS bo tako tudi z izvajanjem predstavljenih ukrepov še naprej zadostil vsem zakonskim predpisom glede osvetljevanja cestne infrastrukture.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here