V prihodnjih dneh bo nakup e-vinjete opravil velik delež uporabnikov, katerim se veljavnost stare e-vinjete izteče 1. februarja 2023. Pri Darsu uporabnike opozarjajo, naj bodo v postopku nakupa pozorni na pravilnost podatkov, ne glede na to, ali e-vinjeto kupujejo sami v spletni trgovini ali pa bodo nakup opravili na fizičnem prodajnem mestu in bo podatke v sistem vnesel prodajalec (na bencinski črpalki, pošti ali v drugi trgovini). Pri nakupu naj bodo posebej pozorni na pet podatkov: registrsko označbo, državo registracije, cestninski razred, vrsto e-vinjete in datum začetka veljavnosti.

Najpogostejše napake pri nakupu

Na podlagi enoletnih izkušenj z delovanjem sistema e-vinjete ugotavljajo, da se največ napak pojavi pri zapisu registrske označbe vozila. Sem spadajo pomanjkljivi podatki, kot je na primer registrska označba brez začetne oznake za registracijsko območje (LJ, MB, KP in podobno). Druga pogosta napaka so pravilne črke in številke, vendar v napačnem zaporedju. Nekateri zamenjajo med seboj podobne znake, kot je na primer črka O namesto številke 0. Spet drugi iz prometnega dovoljenja prepišejo prvo registrsko označbo, pod katero je bilo registrirano njihovo vozilo, čeprav ima zdaj že drugačno označbo.

Napake se pojavijo tudi pri izboru države registracije vozila (za vsa vozila s slovensko registrsko označbo je država registracije Slovenija). Nekateri uporabniki navedejo napačen cestninski razred, na primer cestninski razred 2A namesto 2B. Včasih pa se uporabniki zmotijo tudi pri določitvi obdobja veljavnosti, na primer izberejo napačno časovno obdobje trajanja e-vinjete ali določijo napačen datum začetka njene veljavnosti.

Prednosti registracije v spletni trgovini

Vse uporabnike, ki bodo kupovali e-vinjeto na fizičnem prodajnem mestu, pri Darsu pozivajo, naj po nakupu shranijo potrdilo o nakupu e-vinjete in na njem še enkrat pozorno preverijo vse podatke. Uporabnikom sicer priporočajo nakup e-vinjete v spletni trgovini, ker bodo na ta način prejeli potrdilo o nakupu na svoj elektronski naslov oziroma (v primeru registracije) neposredno v svoj e-vinjetni račun. Registrirani uporabniki se bodo lahko v svojem računu naročili tudi na obveščanje o poteku veljavnosti e-vinjete, obvestilo bodo prejeli po elektronski pošti ali/in prek SMS-sporočila.

Kako popraviti morebitne napake

Vsem uporabnikom predlagajo, da e-vinjeto kupijo vnaprej (nakup je možen do 30 dni pred začetkom veljavnosti), saj lahko v vmesnem obdobju popravijo morebitne napake. Ko e-vinjeta začne veljati, pa podatkov ni več mogoče spremeniti.

Če njihova e-vinjeta še ni začela veljati, lahko uporabniki, ki so e-vinjeto kupili prek spleta, sami popravijo podatke o e-vinjeti. Pogoj za vnašanje popravkov je registracija v spletni trgovini (odprt e-vinjetni račun s podatki o e-vinjeti). Uporabniki, ki so e-vinjeto kupili na prodajnih mestih, lahko pred začetkom njene veljavnosti zahtevajo popravek podatkov o e-vinjeti na prodajnem mestu, kjer so opravili nakup. Lahko pa jih popravijo tudi v spletni trgovini, kjer se morajo najprej registrirati in dodati kupljeno e-vinjeto v svoj e-vinjetni račun (na podlagi registrske označbe in serijske številke e-vinjete, ki je zapisana na potrdilu o nakupu).

Uporabniki z že veljavno e-vinjeto naj ob ugotovljeni nepravilnosti podatkov čim prej kontaktirajo Darsov klicni center za cestninjenje (na telefonsko številko 01/518 8 350 ali elektronski naslov evinjeta@dars.si), kjer jim bodo svetovali glede nadaljnjih korakov.

Februarja poteče večje število e-vinjet

1. februarja 2023 poteče približno 390.000 letnih 2A in 2B e-vinjet, kar je 37 odstotkov vseh letnih 2A in 2B, kupljenih med 1. decembrom 2021 in 30. novembrom 2022. V prvi polovici februarja (v obdobju med 1. februarjem in 15. februarjem 2023) pa poteče skupno približno kar 542.000 letnih 2A in 2B e-vinjet, kar je 52 odstotkov  vseh letnih 2A in 2B, kupljenih med 1. decembrom 2021 in 30. novembrom 2022. Pri izračunu deleža je upoštevano enoletno obdobje z začetkom 1. decembra 2021, ko se je začela prodaja letnih e-vinjet.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here