Bližajo se velikonočni in prvomajski prazniki, ko se domačim uporabnikom avtocestnega omrežja pridruži tudi veliko tujih voznikov. Zato je v prihodnjih dneh na celotnem avtocestnem omrežju DARS napovedal poostren nadzor nad uporabo e-vinjet.

Nadzor bo usmerjen v odkrivanje tako domačih kot tujih kršiteljev, ki so v pomembnem deležu v tranzitu skozi našo državo, s postanki ali brez. Zato nadzora ne bodo izvajali zgolj na daljavo, z nadzorno opremo (stacionarnimi in prenosnimi kamerami ter mobilnimi kamerami v vozilih cestninskega nadzora), temveč tudi s preusmeritvami prometa skozi nadzorne točke (območja nekdanjih cestninskih postaj), počivališča oziroma bencinske servise ob avtocestnem omrežju. Cestninski nadzorniki ga bodo opravljali tudi na območjih mejnih prehodov ter posameznih izvozih z avtocest in hitrih cest.

Cestnina (e-vinjeta) se šteje kot plačana, če so izpolnjeni trije pogoji: veljavnost, pravilen cestninski razred ter točna registrska označba. Uporabnike avtocestnega omrežja zato pri Darsu pozivajo, naj na potrdilu o nakupu e-vinjete znova preverijo registrsko označbo, za katero so kupili e-vinjeto. Registrska označba mora biti vpisana povsem enako, kot je zapisana na registrski tablici oziroma v prometnem dovoljenju, torej vključno z registracijskim območjem (za vozila, registrirana v Sloveniji torej LJ, KR, MB, CE, PO, NM, KK, GO, MS ali KP).

Če uporabniki ugotovijo napako, naj nemudoma kupijo novo e-vinjeto s pravilno registrsko označbo. Nato naj pokličejo Darsov klicni center za cestninjenje na 01 518 8 350, kjer bodo uredili vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete za napačno registrsko številko.

V letošnjem letu so v okviru nadzora celotnega avtocestnega omrežja, ki je v upravljanju družbe DARS, zaradi neuporabe vinjet do 11. aprila izdali skupno skoraj 7200 plačilnih nalogov. Globa za tovrstni cestninski prekršek znaša 300 evrov in je prihodek državnega proračuna. Ko DARS izda plačilni nalog za cestninski prekršek, posebej zaračuna tudi e-vinjeto, in sicer za čas, ko je bil storjen cestninski prekršek (ker ni bila plačana cestnina za registrsko označbo vozila). Na računu, ki ga prejme storilec prekrška, je navedeno, od kdaj velja zaračunana vinjeta. Če je bil cestninski prekršek storjen na primer 2. aprila, je potem tedenska vinjeta zaračunana za sedem dni, od 2. do 8. aprila.

Uporabnike prosijo, naj pravočasno poskrbijo, da se bodo na avtocestno omrežje zapeljali s poravnano cestnino, in se tako izognejo slabi volji in nevšečnostim v primeru ugotovljenega prekrška.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here