Vse vrste vinjet je mogoče kupiti največ 30 dni pred začetkom dneva veljavnosti, ki ga uporabnik izbere ob nakupu. To pomeni, da je že zdaj mogoče kupiti letno e-vinjeto, ki začne veljati 1. februarja 2022.

Pri Darsu porabnikom svetujejo, naj e-vinjeto (z začetkom veljavnosti 1. februarja 2022) kupijo čim prej, saj izkušnje prvega meseca prodaje kažejo, da so ob nakupih pogoste napake pri navedbi podatkov o registrski številki.

Tovrstne napake je do začetka veljavnosti e-vinjete še možno popraviti, kasneje pa ne več. Prav tako lahko uporabniki pred začetkom veljavnosti e-vinjete odstopijo od nakupa, pri čemer so upravičeni do vračila celotne kupnine. Po začetku veljavnosti e-vinjete odstop od nakupa ni več mogoč. S predčasnim nakupom preko spleta ali na prodajnih mestih se bodo uporabniki tudi izognili čakalnim vrstam na prodajnih mestih.

Ob spletnem nakupu e-vinjete naj bodo uporabniki posebej pozorni pri vnosu registrske številke vozila, cestninskega razreda in začetka veljavnosti e-vinjete. Na prodajnem mestu naj te podatke, ki so jih narekovali prodajalcu, preverijo, preden podpišejo potrdilo o pravilnosti podatkov, saj s tem podpisom odgovornost za pravilnost podatkov prevzamejo nase. Samo če se e-vinjeta nanaša na pravilno registrsko številko in cestninski razred ter je ob vstopu na avtocesto veljavna, se šteje, da je cestnina plačana. 

Sicer pa je e-vinjeto možno kupiti tudi na podlagi izdelave ponudbe v spletni trgovini in nakazila kupnine na transakcijski račun Darsa. V tem primeru je treba e-vinjeto naročiti vsaj štiri delovne dni pred začetkom prvega dneva veljavnosti. Ta rešitev je primerna predvsem za pravne osebe, ki potrebujejo večje število vinjet za svoj vozni park. Ključno je, da ponudbo za e-vinjete izdelajo in plačajo pravočasno ter da pri plačilu navedejo pravilen sklic in znesek – v nasprotnem primeru se vinjete ne bodo kreirale samodejno oziroma se sploh ne bodo kreirale.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here