DARS po koncu turistične sezone začenja obnovo vozne površine odseka primorske avtoceste A1 med Divačo in Kozino proti Kopru. Dela bodo potekala v več fazah, med preusmeritvijo na polovico avtoceste bo promet potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, zato večjih zastojev ni pričakovati.

V prvi fazi del, od ponedeljka, 19. septembra 2022, do predvidoma 26. septembra 2022 bodo zaprti uvozni krak priključka Divača proti Kopru, pripadajoči pospeševalni pas in del voznega pasu na tem območju. Nato bo od 26. septembra 2022 zaprt prehitevalni pas na celotnem odseku med Kozino in Divačo proti Ljubljani ter delno prehitevalni pas v smeri proti Kopru. Predvidoma 3. oktobra 2022 bo ves promet preusmerjen na polovico avtoceste (smerno vozišče proti Ljubljani), kjer bo potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Dela bodo zaključena v drugi polovici novembra letos.

Poleg obnove 6,3 km vozne površine smernega vozišča avtoceste med Divačo in Kozino proti Kopru bo v tej smeri izvedeno tudi ščitenje nevarnih mest z novimi varnostnimi ograjami, zamenjava mrežnih varovalnih ograj pa je načrtovana ob obeh smernih voziščih, proti Kopru in proti Ljubljani.

Pogodbeni izvajalec del je konzorcij CPK, d. d. (vodilni partner) in Kolektor CPG, d.o.o. (partner), pogodbena vrednost znaša 6.496.243 EUR (brez DDV). Rok za izvedbo gradbeno-obrtniških del je 60 dni od uvedbe izvajalca v delo.

Večjih zastojev, tudi glede na izkušnje lanske jesenske obnove odseka Kozina–Črni Kal–Sermin (ko je bil promet urejen samo po enem pasu v vsako smer vožnje), pri Darsu ne pričakujejo. Lahko pa v primeru zelo povečanega prometa občasno pride do zgostitev ali krajših zastojev, še zlasti na območju križnih prehodov z ene polovice avtoceste na drugo. V primeru zastojev lahko uporabniki uporabijo vzporedno regionalno cesto med Divačo in Kozino.

Povprečni letni dnevni promet (PLDP) je na odseku primorske avtoceste A1 med Divačo in Kozino v predkoronskem letu 2019 znašal malo več kot 26.000 vozil (v obeh smereh vožnje), od tega nekaj manj kot 2400 tovornih. Na odseku primorske avtoceste A1 med Razdrtim in razcepom Nanos je na primer PLDP znašal skoraj 46.000 vozil (od tega nekaj več kot 7800 tovornih).

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here