DARS je po izrednem pregledu avtocestnih premostitvenih objektov, ki ga je naročil po decembrskem potresu na Hrvaškem, potrdil, da potres ni vplival na stanje premostitvenih objektov na slovenskem avtocestnem omrežju.

Po potresu z epicentrom na Hrvaškem, ki se je zgodil decembra preteklega leta, je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) pridobila strokovno mnenje o vplivu potresa na avtocestne premostitvene objekte, med katere spadajo viadukti, mostovi, nadvozi, podvozi in drugi. Čeprav so ugotovili, da potres ni vplival na objekte v upravljanju Darsa, so se v družbi odločili za izvedbo dodatnih izrednih pregledov. Slednje je izvedla družba ZAG Ljubljana, rezultati pa so potrdili predhodno strokovno mnenje, da potres ni imel vpliva na stanje tovrstnih objektov na slovenskem avtocestnem omrežju. 

DARS skladno z veljavno zakonodajo sicer redno izvaja obdobne preglede skupno 1.080 premostitvenih objektov na avtocestnem omrežju in na osnovi teh podatkov vsako leto izvede analizo njihovega stanja. V letu 2020 so pridobili tudi posebno vozilo za pregled premostitvenih objektov, ki omogoča pregled težje dostopnih elementov, kot so spodnji del prekladne konstrukcije, ležišča, stebri in drugo. Novo vozilo omogoča preglede težje dostopnih mest tudi v primeru, ko so na premostitvenem objektu nameščene protihrupne oz. protivetrne ograje. 

Na fotografiji: Dvigalo za pregled premostitvenih objektov

Na podlagi izvedenih analiz DARS redno izvaja tudi vse potrebno vzdrževanje in obnovo. 

Obnove že načrtovane v sklopu širitve zahodne ljubljanske obvoznice 

DARS tako že načrtuje sanacijo nekaterih premostitvenih objektov. Del teh bo obnovljen oziroma zamenjan v sklopu projekta širitve zahodne ljubljanske obvoznice. Nekateri premostitveni objekti, ki potekajo čez avtocesto, so v soupravljanju z drugimi upravljavci cest (občine, Direkcija RS za infrastrukturo), zato je za obnovo potrebno z njimi predhodno skleniti sporazum. DARS tako že izvaja intenziven pristop pri dogovarjanju izvedbe obnov objektov, ki so v soupravljanju z Mestno občino Ljubljana (MOL). V sklopu tega so bili podpisani sporazumi za rekonstrukcijo dveh nadhodov in obnovo štirih nadvozov nad severno ljubljansko obvoznico, z MOL pa je bila dogovorjena tudi dinamika izvedbe obnovitvenih del na nekaterih drugih premostitvenih objektih v soupravljanju. 

Poleg sporazumov za obnovo premostitvenih objektov v soupravljanju z MOL so sklenjeni oz. v usklajevanju še sporazumi za podobne obnove z Direkcijo RS za infrastrukturo, Mestno občino Maribor, Mestno občino Celje, Mestno občino Kranj, Občino Postojna, Občino Vrhnika, Občino Žirovnica, Občino Domžale, Občino Slovenska Bistrica, Občino Vransko, Občino Grosuplje in Občino Ivančna Gorica. 

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here