Z zaporo prehitevalnega pasu proti Obrežju so stekla pripravljalna dela za preplastitev vozišča na odseku dolenjske avtoceste A2 med Kronovim in Dobruško vasjo. Sledila je še zapora prehitevalnega pasu še v smeri proti Novemu mestu. DARS je uredil prehoda skozi srednji ločilni pas, saj bo promet predvidoma od 5. septembra do sredine oktobra 2022 v razdalji približno 7 km potekal po smernem vozišču avtoceste proti Novemu mestu, po enem pasu v vsako smer vožnje. Sledi ravno tako poldrugi mesec trajajoča preplastitev smernega vozišča proti Obrežju, ko bo promet predvidoma do sredine novembra 2022 urejen po sosednjem, že obnovljenem vozišču, prav tako po enem pasu v vsako smer vožnje.

Skupna dolžina preplastitve na trasi avtoceste (obeh smernih vozišč) ter na priključku Dobruška vas znaša 13,8 km, od tega je 13,2 km trase avtoceste ter 0,6 km priključka. Priključek bo med izvedbo del krajši čas zaprt.

Dela med drugim obsegajo vgraditev nove, 4,5 cm debele obrabne plasti asfalta, prilagoditev odvodnje in ureditev bankin, izvedbo ločilnega pasu v nezeleno različico (ta bo preprečevala rast vegetacije v srednjem ločilnem pasu, ki fizično ločuje smerni vozišči avtoceste), izvedbo novih talnih označb ter zavarovanje potencialno nevarnih mest. Na objektih, kjer so prisotne poškodbe voziščne konstrukcije, bosta odstranjeni celotna voziščna konstrukcija in hidroizolacija, vgradila se bo nova hidroizolacija ter obrabna plast asfalta. Na območju priključka Dobruška vas bosta za večjo prometno varnost ob obeh smernih voziščih avtoceste zgrajeni izletni coni.

Izvajalec del bo družba CGP d. d. s pogodbenima podizvajalcema CVP d.o.o. in Mapri Asfalt d.o.o., vrednost del znaša 10.390.226,94 EUR (brez DDV), rok izvedbe gradbeno-obrtniških del pa je 90 dni od uvedbe izvajalca v delo.

Večjih zastojev, vsaj glede na obnove posameznih odsekov vzhodnejšega dela dolenjske avtoceste v prejšnjih gradbenih sezonah, kjer so bile enake začasne prometne ureditve, pri Darsu ne pričakujejo. Lahko pa v primeru zelo povečanega prometa občasno pride do zgostitev ali krajših zastojev.

Povprečni letni dnevni promet je na odseku med Kronovim in Dobruško vasjo v letu 2019, referenčnem letu pred pandemijo covida-19, znašal 24.960 vozil (v obeh smereh vožnje), od tega 2420 tovornih. Na odseku med Višnjo Goro in Ivančno Gorico je na primer PLDP znašal 41.593 vozil (od tega 3140 tovornih).

Odsek avtoceste med Kronovim in Dobruško vasjo, ki je bil zgrajen 2004, je bil vseskozi redno vzdrževan, medtem ko obsežnejših obnovitvenih posegov v 18 letih ni bil deležen.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here