Prvega decembra bo minilo eno leto od uvedbe elektronskih vinjet, ki so nadomestile klasične vinjete v obliki nalepke. V družbi DARS ugotavljajo, da je bila uvedba uspešna in da sistem deluje stabilno in zanesljivo.

Ker je pred nami obdobje, ko se bo iztekla veljavnost prvih prodanih letnih elektronskih vinjet, pozivajo uporabnike, da preverijo, kdaj se jim izteče trenutno veljavna vinjeta in si za nadaljnjo uporabo avtocestnega omrežja pravočasno priskrbijo novo.

Decembra lani je bilo prodanih skupno skoraj 73.000 letnih e-vinjet, od tega prvi dan decembra nekaj več kot 6.000. Za razliko od letne vinjete v obliki nalepke, ki se ji je veljavnost iztekla 31. januarja v prihodnjem letu, se namreč veljavnost nove elektronske vinjete izteče eno leto po datumu začetka veljavnosti, ki ga je uporabnik določil ob njenem nakupu. 

Pogoste napake pri vnosu podatkov

Med najpogostejšimi napakami, ki smo jih zaznali v prvem letu prodaje, je pomota pri vrstnem redu znakov. To pomeni, da uporabnik sicer vnese oziroma sporoči prodajalcu pravilne črke oziroma številke, vendar v napačnem zaporedju. Med napakami, ki se pojavljajo ob nakupu, je tudi zamenjava med seboj podobnih znakov (na primer črka »O« namesto številke »0«). Pri tem je dobro vedeti, da se po pravilniku o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil črka »O« na tablicah ne uporablja, uporablja pa se številka »0«, razen pri začetni oznaki registracijskega območja (»GO« za Novo Gorico ali »PO« za Postojno). Izjema so tablice, ki jih je voznik izdelal po naročilu (tako imenovane registrske tablice z izbranim delom označbe) – te namreč lahko vsebujejo tako črko »O« kot številko »0«. Nekateri uporabniki se zmotijo tudi tako, da navedejo prvo registrsko označbo v prometnem dovoljenju, pod katero je bil registriran njihov avto, čeprav ima zdaj lahko že drugačno registrsko označbo.

Cene, vrste in ročnosti e-vinjet ostajajo nespremenjene

Cene e-vinjet ostajajo nespremenjene, tako je že vse od 1. decembra 2013. Za letno e-vinjeto 2A (osebna in bivalna vozila) bo tako treba še naprej odšteti 110 evrov.

Nespremenjene ostajajo tudi ročnosti vinjet: letna, mesečna in tedenska e-vinjeta (oziroma za motorna kolesa letna, polletna in tedenska e-vinjeta). Prav tako ni sprememb pri cestninskih razredih:

  • v cestninski razred 1 se uvrščajo enosledna motorna vozila (na primer motorna kolesa) s priklopnim vozilom ali brez njega;
  • v cestninski razred 2A spadajo bivalna vozila (ne glede na višino vozila nad prvo osjo) in dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega;
  • v cestninski razred 2B se uvrščajo dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega.

Do konca oktobra 2022 so pri Darsu prodali skupno 7.647.406 elektronskih vinjet. Vrednost prodanih vinjet v obdobju od 1. 12. 2021 do 31. 10. 2022 znaša 210,4 mio EUR in je za 37,3 mio EUR višja kot v primerljivem obdobju preteklega leta. V primerjavi s prodajo vinjet v obdobju od 1. 12. 2018 do 31. 10. 2019 (pred epidemijo covida) pa je višja za 19,2 mio EUR.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here